پست های ارسال شده در آبان سال 1381

اين رو ننوشتم تا دلمون بسوزه اين رو نوشتم تا يه کم فکر کنيم.

سال1367شلمچه ،بيت المقدّس7.....ياسر ياسر مجيد..ششششششششششششياسر مجيد..ششششششششياسر جون به گوشي؟بامب(صداي انفجار).....گازه گازه گاز زدن.شيميايي زدن شيميايي......سال 1381 تهرانمجيد پشت فرمون ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 4 بازدید